Όλα τα αυτοκίνητα χωρίς τέλη κυκλοφορίας (βενζίνης και ντίζελ)

Οι ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί που θέτονται από την Ε.Ε. για τη μείωση των βλαβερών ρύπων αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οδηγούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε εύρεση λύσεων ώστε τα μοντέλα τους να είναι πιο οικονομικά αλλά και λιγότερο επιβλαβή προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα ο παρών κανονισμός καθορίζει όριο στα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα τα 130 γρ./χλμ, ενώ από το 2020, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται στα 95 γρ./χλμ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο του 1970 παρήγαγε τους ίδιους ρύπους με 100 αυτοκίνητα σήμερα και το 2012, το 71% των καινούργιων αυτοκινήτων είχαν λιγότερες εκπομπές από 140 γρ./χλμ., ενώ τα μισά από αυτά λιγότερο από 120 γρ./χλμ.

Στα «δικά» μας τώρα, τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από τη 1 Νοεμβρίου του 2010 και μετά απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον εκπέμπουν έως 100 γρ./χλμ. CO2. Βέβαια όταν τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο, τα αυτοκίνητα που είχαν αυτό το «προνόμιο» και πωλούνταν στην Ελλάδα ήταν ελάχιστα. Τώρα και ειδικά μετά την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης πολλαπλασιάστηκαν και ξεπερνούν τα 80, όσον αφορά μεμονωμένα μοντέλα στις αρχικές τους εκδόσεις, τα οποία και σας παρουσιάζουμε στους παρακάτω πίνακες.

Περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, αφού υπάρχουν συνολικά 45 μοντέλα με τα περισσότερα να είναι μικρά και μικρομεσαία. Τον πιο μικρό ντίζελ έχει το fortwo των μόλις 0.8 λίτρων, κατόπιν τα Rio...
Πολλά είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης τα οποία εκπέμπουν έως 100 γρ./χλμ. CO2, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών την πιο χαμηλή τιμή (δίχως τυχόν έκπτωση ή όφελος απόσυρσης) έχουν τα μίνι μοντέλα Suzuki Alto, Toyota...