Εγγυήσεις αυτοκινήτων από 5 έτη και άνω

Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο συνοδεύεται από εγγυήσεις για τα μηχανικά του μέρη, την βαφή και την προστασία κατά της σκουριάς. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η εγγύηση που καλύπτει τα μηχανικά μέρη, δεδομένου ότι είναι πιθανότερο να εμφανίσει κάποια βλάβη π.χ. στον κινητήρα, παρά στο χρώμα ή να πιάσει σκουριά, υπό φυσιολογικές πάντοτε συνθήκες. Οι εγγυήσεις για τα μηχανικά μέρη που δίνουν οι εταιρείες ξεκινούν από τα δύο έτη και φτάνουν έως τα επτά, ωστόσο αρκετές προφέρουν από 5 έτη και άνω χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σε αυτές εστιάσαμε και σας τις παρουσιάζουμε στο αφιέρωμα που ακολουθεί.

Ορισμένες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις των μηχανικών μερών

  • Πρώτα απ’όλα με την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου, ο κάτοχός του οφείλει να διαβάσει λεπτομερώς το εγχειρίδιο όπου αναγράφεται αναλυτικά τι περιλαμβάνει και τι καλύπτει η εγγύηση τόσο η εργοστασιακή όσο και η πρόσθετη που δίνεται από την αντιπροσωπεία.
  • Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά την ημέρα παράδοσης του καινούργιου αυτοκινήτου.
  • Η εγγύηση των μηχανικών μερών δεν καλύπτει φθορά σε αναλώσιμα υλικά (π.χ. λιπαντικά, ιμάντες κίνησης και χρονισμού, μπουζί, φίλτρα κ.λπ.), η αλλαγή των οποίων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου (service).
  • Για να παραμείνει σε ισχύ η εγγύηση, ο κάτοχος του αυτοκινήτου θα πρέπει να τηρεί στο ακέραιο τα service που ορίζει ο κατασκευαστής (χρονικά ή σε χιλιόμετρα), τα οποία πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, διαφορετικά σε ορισμένες περιπτώσεις παύει να ισχύει.
  • Οι εταιρείες δεν παρέχουν εγγύηση για την κάλυψη φυσιολογικής φθοράς και βλαβών λόγω καταπόνησης, κακής χρήσης και τροποποιήσεων, που έγιναν χωρίς την έγκριση του εργοστασίου.
  • Η εγγύηση χάνει την ισχύ της σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς, κλοπής, ατυχήματος, κατάχρησης ή αμέλειας, συμμετοχής σε αγώνες, υπερφόρτωσης ή εγκατάστασης μη γνήσιων ανταλλακτικών.
  • Δεν καλύπτεται ζημιά η οποία προήλθε από χρήση ακατάλληλου ή νοθευμένου καυσίμου, υγρών ή λιπαντικών.
Η Citroen προσφέρει 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση σε όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών της μοντέλων. Η εγγύηση αυτή αποτελεί συνέχεια της ήδη υπάρχουσας διετούς εγγύησης του κατασκευαστή Automobiles Citroen και διέπεται από τους ίδιους όρους...
Για όλα τα αυτοκίνητα Honda προσφέρεται κάλυψη εργοστασιακής εγγύησης 3 ετών + 2 χρόνια επέκτασης αυτής. Το πρόγραμμα «+2 χρόνια επέκτασης εγγύησης» ή 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο) καλύπτει τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του αυτοκινήτου όπως και τα...
Η Hyundai προσφέρει το πρόγραμμα Triple 5 Care στα μοντέλα i30, i20 (ανανεωμένο) και ix35. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει 5 έτη εγγύηση που καλύπτει όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του αυτοκινήτου χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό, όπως επίσης και οδική...
Το πρόγραμμα Family-Like Care της Kia καλύπτει όλα τα αυτοκίνητά της για 7 χρόνια ή για 150.000 χλμ. Πρόκειται για εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει όλο το αυτοκίνητο σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή εντός αυτού του χρονικού ορίου, χωρίς την παραμικρή...
H Lexus στην Ελλάδα, όπως αντίστοιχα και η Toyota προσφέρει 6ετή εγγύηση με όριο τα 180.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο) ενώ τον πρώτο χρόνο δεν υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων. Η εγγύηση αυτή είναι εργοστασιακή και καλύπτει όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά...
Όπως και στην περίπτωση της Honda, η εταιρεία ΑΦΟΙ Σαρακάκη Α.Ε.Β.Ε που εισάγει και τα αυτοκίνητα της Mitsubishi στη χώρα μας, προσφέρει επιπλέον της εργοστασιακής, εγγύηση. Έτσι τα 3 χρόνια εργοστασιακής κάλυψης αυξάνονται στα 5 με την επίσκεψη του...
H Opel καλύπτει με εργοστασιακή εγγύηση τα αυτοκίνητά της για 2 έτη, ενώ μετά την λήξη αυτού του χρονικού ορίου παρέχει δωρεάν πρόσθετη εγγύηση διαρκείας άλλων 4 χρόνων. Η επέκταση αυτή καλύπτει βασικά μηχανικά μέρη των οποίων η συντήρηση ή επισκευή...
Τα αυτοκίνητα της Peugeot καλύπτονται με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση όμως για όλα τα επιβατικά της ισχύει το «Πρόγραμμα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης + 3 χρόνια» χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης ισχύει από την...
Για 5 έτη καλύπτει και η Suzuki τους κατόχους αυτοκινήτων της στη χώρα μας, με την επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης κατά 2 χρόνια (3 εργοστασιακή + 2 επέκταση). Αυτή η εγγύηση καλύπτει προβλήματα και αντικατάσταση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη για 5...
Η Toyota προσφέρει 6 χρόνια εγγύησης σε όλα τα μοντέλα της δωρεάν (3 εργοστασιακή +3 επέκταση). Η εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος ή λάθος συναρμολόγησης. Η ισχύς της εκτεταμένης εγγύησης ξεκινά από την λήξη της...