Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;

38

Στις μέρες μας δυστυχώς, κυκλοφορούν πολλοί οδηγοί με ανασφάλιστο όχημα, αν και πλέον δεν μπορούν να «κρυφτούν» από την τσιμπίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 250 ευρώ, όσο δηλαδή χρειάζεται για να ασφαλίσει κανείς το αυτοκίνητό του για ένα χρόνο και με πολλές παροχές μάλιστα.

Ωστόσο, για παν ενδεχόμενο και δεδομένου ότι κυκλοφορούν χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα στους δρόμους, καλό είναι στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να περιλαμβάνεται και η κάλυψη ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα.

Ποιες είναι οι καλύψεις και οι προϋποθέσεις:

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, από σύγκρουσή του με άλλο γνωστό όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο. Η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου αυτοκινήτου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου και θα πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα, όπως αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος της Αστυνομικής Αρχής που επελήφθη, Ποινική Δικογραφία κ.λπ.

Επίσης βασική προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το Νόμο, εναντίον του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.

Πηγή: Anytime