Φόρος πολυτελούς διαβίωσης αυτοκινήτων 2013

181
Το μέτρο αφορά όσους κατέχουν αυτοκίνητο με κυβισμό από 1.929 και άνω ηλικίας έως 10 ετών. Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 5% επί του ποσού του τεκμηρίου για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% για τα αυτοκίνητα 2.501 και άνω. Ο φόρος αυτός βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση και ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ενώ εξοφλείται όπως ο φόρος εισοδήματος κάθε έτος.

Όσον αφορά στα τεκμήρια εκείνα μειώνονται κατά 30% αν το όχημα είναι ηλικίας από 5 έως 10 ετών και κατά 50% αν το όχημα είναι παραπάνω από 10 ετών. Ο φόρος πολυτελείας λοιπόν δεν επιβάλλεται στα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. παλαιότητας άνω των 10 ετών από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα όπως και στα επιβατικά Ι.Χ αναπήρων που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Για τα τεκμήρια αυτοκινήτων 2013 πατήστε εδώ

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης για Αυτοκίνητα (2013)
κ.εκ.    Μέχρι 5 έτη (ευρώ)    Από 5 έως 10 έτη (ευρώ)
1.929       418,7 293
2.000 440 308
2.100 485 340
2.200 530 371
2.300 575 402
2.400 620 434
2.500 665 465
2.600 1.420 994
2.800 1.600 1.120
3.000 1.780 1.246
3.200 2.020 1.414
3.400 2.260 1.582
3.600 2.500 1.750
3.800 2.740 1.918
4.000 2.980 2.086
4.200 3.220 2.254
4.400 3.460 2.422
4.600 3.700 2.590
4.800 3.940 2.758
5.000 4.180 2.926
5.200 4.420 3.094
5.400 4.660 3.260
5.600 4.900 3.430
5.800 5.140 3.598
6.000 5.380 3.766