Μεταβίβαση

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, η διαδικασία και οι τιμές μεταβίβασης ανά κυβισμό κινητήρα...

Όταν γίνεται αγορά αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας με δόσεις, τότε ο δανειστής κάνει παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου, η οποία αναγράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας. Όταν γίνει η αποπληρωμή των δόσεων, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να...