Τιμές service Opel Corsa 1.4 – Corsa 1.3 DTE EcoFlex

160
|

Τα service στο Opel Corsa τόσο με τον κινητήρα βενζίνης των 1.4 λίτρων όσο και με το ντίζελ των 1.3 λίτρων είναι προγραμματισμένα από τον κατασκευαστή να γίνονται κάθε 30.000 χλμ. ή ανά έτος. Στο Corsa 1.3 diesel όλα τα service είναι πιο ακριβά και στην 6ετία κοστίζουν συνολικά 396 ευρώ.

Opel Corsa    
Έκδοση Corsa 1.4 Corsa 1.3 DTE
Χιλιόμετρα 30.000/1 έτος     30.000/1 έτος
Κόστος 101 € 120 €
Χιλιόμετρα 60.000/2 έτη 60.000/2 έτη
Κόστος 252 € 365 €
Χιλιόμετρα 90.000/3 έτη 90.000/3 έτη
Κόστος 101 € 120 €
Χιλιόμετρα 120.000/4 έτη 120.000/4 έτη
Κόστος 252 € 365 €
Χιλιόμετρα 150.000/5 έτη 150.000/5 έτη
Κόστος 101 € 120 €
Χιλιόμετρα 180.000/6 έτη 180.000/6 έτη
Κόστος 252 € 365 €
Συνολικό κόστος     1.060 € 1.456 €