Τα αυτοκίνητα με το χαμηλότερο τεκμήριο και με μηδενικά τέλη

Μίνι αυτοκίνητα με χαμηλό τεκμήριο και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Μικρά αυτοκίνητα με χαμηλό τεκμήριο και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Μικρομεσαία – Μεσαία αυτοκίνητα με χαμηλό τεκμήριο
SUV-MPV αυτοκίνητα με το χαμηλότερο τεκμήριο