Τι ισχύει στην ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου;

178

Σε πόσους οδηγούς δεν έχει τύχει να βρουν παραβιασμένο το αυτοκίνητό τους, με χαλασμένη την κλειδαριά, σπασμένο κάποιο παράθυρο και από το εσωτερικό του να έχουν κλαπεί αντικείμενα; Σίγουρα σε αρκετούς, ανεξαρτήτως μάρκας και τύπου αυτοκινήτου, αλλά και περιοχής που βρίσκεται. Σε αυτή την ατυχή περίπτωση, έρχεται η ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου να καλύψει τις ζημιές και τις  απώλειες που έχουν γίνει, με πολύ χαμηλό πρόσθετο κόστος.

Η ασφάλιση μερικής κλοπής του οχήματος καλύπτει εκτός από τα αντικείμενα που έχουν κλαπεί τις ζημιές που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο, μέχρι και κλειδιά που μπορεί να έχουν κλαπεί.

Τι καλύπτει αναλυτικά η ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου:

α) Την αξία των τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που έχουν κλαπεί, που είναι στερεά προσδεδεμένα σε αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του.

β) Την αξία των υπόλοιπων πρόσθετων εξαρτημάτων του οχήματος που έχουν κλαπεί, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό του, όπως συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και συ- σκευές τηλεπικοινωνίας. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των αντικειμένων αυτών δεν έχει γίνει από το εργοστάσιο κατασκευής ή την αντιπροσωπεία, η ευθύνη της εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσό.

γ) Τις ζημιές που θα προξενηθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της αφαίρεσης ή/και της απόπειρας αφαίρεσης των τεμαχίων ή εξαρτημάτων και τις ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέφτης κατά την προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου.

δ) Το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών ή/και των κλειδαριών του οχήματος σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών. Η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των τεμαχίων ή εξαρτημάτων που έχουν κλαπεί, είναι να έχει προηγηθεί διάρρηξη του οχήματος και να υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

ε) Ζημιές αυτού του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Πως αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος;

O ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει αμέσως την κλοπή στην Αστυνομία και να προσκομίσει στην ασφαλιστική εταιρία: (α) αντίγραφο της μήνυσης και (β) αντίγραφο δελτίου συμβάντων της Αστυνομίας, μετά την ανεύρεση του αυτοκινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του.

Πηγή: Anytime