Τα 20 αυτοκίνητα με τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης βλαβών

111
|

Οι έρευνες αξιοπιστίας των αυτοκινήτων που γίνονται από διάφορες εταιρείες δείχνουν ενδεικτικά ποια είναι τα μοντέλα με τις περισσότερες ή λιγότερες βλάβες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το πιο αξιόπιστο μοντέλο της έρευνας δεν θα παρουσιάσει προβλήματα. Άλλωστε, όπως έχουμε γράψει ξανά μεγάλο ρόλο παίζει η χρήση και συντήρηση του αυτοκινήτου, μέχρι και οι κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή που βρίσκεται και οδηγείται.

Η Βρετανική Reability Index με τη μεγάλη βάση δεδομένων άνω των 50.000 οχημάτων, ανακοινώνει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα για την αγορά της Μ. Βρετανίας, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον αριθμό βλαβών, το κόστος επισκευής, την ηλικία του οχήματος, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και το μέσο χρόνο ακινησίας από τις βλάβες.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα 20 πιο αξιόπιστα μοντέλα είναι τα εξής παρακάτω: