Ποσά φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων 2014

244
|

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα, ισχύει για εκείνα με κυβισμό από 1.929 κ.εκ. και άνω και ηλικίας έως 10 ετών. Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 5% επί του ποσού του τεκμηρίου για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% για τα αυτοκίνητα 2.501 και άνω. Ο φόρος αυτός βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση και ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ενώ εξοφλείται όπως ο φόρος εισοδήματος κάθε έτος.

Ποσά του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα:

Κυβικά εκατοστά    Έως 5 έτη    Από 5 έτη και άνω
1.929 – 1.950     410€ 287
1.951 – 2.000 440 308
2.001 – 2.100 485 340
2.101 – 2.200 530 371
2.201 – 2.300 575 402
2.301 – 2.400 620 434
2.401 – 2.500 665 465
2.501 – 2.550 1.330 931
2.551 – 2.600 1.420 994
2.601 – 2.700 1.510 1.057
2.701 – 2.800 1.600 1.120
2.801 – 2.900 1.690 1.183
2.901 – 3.000 1.780 1.246
3.001 – 3.100 1.900 1.330
3.101 – 3.200 2.020 1.414
3.201 – 3.300 2.140 1.498
3.301 – 3.400 2.260 1.582
3.401 – 3.500 2.380 1.666
3.501 – 3.700 2.620 1.834
3.701 – 4.000 2.980 2.086
4.001 – 4.500 3.580 2.506
4.501 – 5.000 4.180 2.926
4.401 – 4.600 3.700 2.590
4.601 – 4.800 3.940 2.758
4.801 – 5.000 4.180 2.926
5.001 – 5.200 4.420 3.094
5.201 – 5.400 4.660 3.260
5.401 – 5.600 4.900 3.430
5.601 – 5.800 5.140 3.598
5.801 – 6.000 5.380 3.766