Μέχρι ισόβια κάθειρξη η οδήγηση σε ΛΕΑ & η υπερβολική ταχύτητα

Ήταν δίκαιο έγινε πράξη, θα μπορούσαμε να πούμε για τις αναθεωρημένες και αυστηροποιημένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος προβλέπει πλέον ποινές μέχρι ισόβια σε περιπτώσεις πρόκλησης δυστυχημάτων από υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση σε ΛΕΑ, επικίνδυνη οδήγηση και υπό την επήρεια ουσιών.

Οι δυο τελευταίες παραβάσεις ήταν ήδη μέρος του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, με την υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης να προστίθενται στην τροποποιητική διάταξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ του νόμου 5039/2023. Σύμφωνα με αυτή, η ελαφρύτερη ποινή που μπορεί να προκύψει είναι φυλάκιση έως 3 έτη, αν από την παράβαση υπάρξει κίνδυνος για ξένη περιουσία. Αν κινδυνέψει άνθρωπος η ελάχιστη κάθειρξη είναι 1 έτος, ενώ αν προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες φτάνει έως τα 10 χρόνια. Η 10ετής κάθειρξη είναι η ελάχιστη ποινή σε περίπτωση θανάτου, ενώ αν προκληθούν πολυάριθμες απώλειες μπορούν να επιβληθούν μέχρι ισόβια στον παραβάτη!

Αναλυτικά το ΦΕΚ και η τροποποιημένη νομοθετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Νόμος 5039/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 83/03.04.2023

Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 66

Επικίνδυνη οδήγηση – Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας – Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα

Στην παρ. 1 του άρθρου 290A του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) προστίθενται περ. γ’ και δ’ και το άρθρο 290Α διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 290Α / Επικίνδυνη οδήγηση

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

  • α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή
  • β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή
  • γ) οδηγεί όχημα: i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον τριάντα (30) χλμ. ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον σαράντα (40) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) χλμ. ανά ώρα, ή
  • δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της,

τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

  • αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,
  • ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
  • γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,
  • δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.

Get it on Google Play Download on the App Store