Πώς να γλιτώσετε λεφτά από την ασφάλιση αυτοκινήτου

Παράμετροι τιμολόγησης όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, η ηλικία του οδηγού, η διάρκεια ασφάλισης και η αξία του οχήματος επηρεάζουν σημαντικά την τιμή των ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα οι παρακάτω παράμετροι διαμορφώνουν τις τιμές των ασφαλίστρων και αποτελούν τα βασικά μεγέθη, με τα οποία η κάθε ασφαλιστική εταιρεία αξιολογεί τον κίνδυνο. Η διαφορά στον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργεί διακυμάνσεις των ασφαλίστρων κατά περίπτωση. Ως αποτέλεσμα, η σύγκριση της αγοράς αποτελεί μονόδρομο για τους καταναλωτές προκειμένου να βρουν το πακέτο που τους ταιριάζει στην τιμή που τους συμφέρει.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή των ασφαλίστρων είναι:

 • Η διάρκειας ασφάλισης (ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη)
 • Το πακέτο ασφάλισης (βασική, πυρός/κλοπής, μικτή)
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος
 • Η ηλικία του οδηγού και το έτος έκδοσης του διπλώματος
 • Ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • Πιθανές εκπτώσεις που δικαιούται ο οδηγός
 • Οι πρόσθετες καλύψεις (π.χ. οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα)
 • Το ιστορικό ζημιών

• Η διάρκεια ασφάλισης (ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη)

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές για την ασφάλεια αυτοκινήτου τους, είναι η διάρκεια ασφάλισης. Μια ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου μπορεί να είναι έως και 80€ φθηνότερη από 2 εξάμηνες ή 4 τρίμηνες. Ένα ετήσιο συμβόλαιο λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει κέρδος έως και 25% το χρόνο.

• Το πακέτο ασφάλισης  (βασική, πυρός/κλοπής, μικτή)

Η ασφάλιση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Υπάρχουν 3 πακέτα ασφάλισης στην αγορά, το βασικό, το πυρός/κλοπής και η μικτή. Για κάθε πακέτο ο οδηγός μπορεί να προσθέσει όποιο συνδυασμό επιπλέον καλύψεων επιθυμεί ανάμεσα σε οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό ατύχημα νομική προστασία και φυσικά φαινόμενα.

Με τιμές από 9,2 ευρώ τον μήνα οι κάτοχοι ενός δημοφιλούς μικρού αυτοκινήτου 1.3 λτ. μπορούν να ασφαλίσουν το όχημα τους με βασικό πακέτο στην Αττική. Με λίγα επιπλέον ευρώ το μήνα, συγκεκριμένα με λιγότερα από 5 ευρώ/μήνα, ο ίδιος οδηγός μπορεί να ασφαλίσει το όχημα του με πακέτο πυρός/κλοπής το οποίο μπορεί να καλύψει κάθε κίνδυνο εκτός από τις ίδιες ζημιές. Για πλήρη κάλυψη το αντίστοιχο πακέτο μικτής κοστίζει 18€/μήνα.

Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση και περιλαμβάνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.

Το πακέτο πυρός/κλοπής περιλαμβάνει πέρα από τη βασική, αστική ευθύνη πυρκαγιάς (τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το αυτοκίνητο σου σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά λόγω σύγκρουσης), κάλυψη πυρός (κάθε ζημιά που συμβεί στο αυτοκίνητο σου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ακόμα και αυτανάφλεξη), μερική κλοπή (καλύπτει την αξία των εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την κίνηση του σε περίπτωση κλοπής), ολική κλοπή (καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σου σε περίπτωση κλοπής).

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου παρέχει επιπλέον την κάλυψη των ίδιων ζημιών. Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος είτε ευθύνεσαι είτε όχι συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής, πτώσης και κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

• Τα χαρακτηριστικά του οχήματος

Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης ενός οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φαίνεται να επηρεάζουν το ποσό που θα πληρώσει ένας καταναλωτής κατά την αγορά του ασφαλιστικού συμβολαίου. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, μπορούν να διαμορφωθούν εντελώς διαφορετικές τιμές ακόμα και στο ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου.

 • Τα κυβικά του
 • Το είδος καυσίμου της μηχανής
 • Το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος

Για παράδειγμα, διαφορά στην τιμή θα δει ο καταναλωτής ανάλογα και με τα κυβικά ενός αυτοκινήτου στο ίδιο μοντέλο, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα ασφάλιστρα. Για ένα αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ. μπορεί η τιμή ασφάλισης να κυμαίνεται μεταξύ 234 έως 320 ευρώ ετησίως, ενώ για ένα 1.400 κ.εκ. να βρίσκεται μεταξύ 254 έως 322 ευρώ το χρόνο.

• Η ηλικία του οδηγού και το έτος έκδοσης του διπλώματος

Νέος οδηγός θεωρείται ο ασφαλισμένος με ηλικία κάτω των 25 ετών ή 23 ετών ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία. Οι νέοι οδηγοί λόγω αυξημένου κινδύνου εμπλοκής σε ατύχημα πληρώνουν αυξημένα ασφάλιστρα (επασφάλιστρο). Για παράδειγμα ένας νέος οδηγός θα πληρώσει για τα ασφάλιστρά του από 210 έως 383€ στην Αθήνα. Από την άλλη, οι αντίστοιχες τιμές για έναν οδηγό που έχει πάνω από 1 χρόνο το δίπλωμα του κυμαίνονται από 108 – 186€.

• Ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής

Οι τιμές των ασφαλίστρων διαφέρουν ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, καθώς επηρεάζονται από την εγκληματικότητα και τη συχνότητα ατυχημάτων ανά περιοχή. Για το ίδιο όχημα ένας οδηγός στην Αχαΐα θα πληρώσει έως 116€ ετησίως περισσότερα σε σχέση με έναν οδηγό στο Μεσολόγγι.

• Εκπτώσεις κατηγορίας επαγγέλματος

Κάποιες ασφαλιστικές προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί με το ποσοστό να φτάνει έως 10%.

• Η σύγκριση είναι εξοικονόμηση

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους οι οδηγοί πρέπει να συγκρίνουν πακέτα για ασφάλεια αυτοκινήτου από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Πρώτα από όλα για να εντοπίσουν το πιο οικονομικό πακέτο. Ακόμη γιατί συγκρίνοντας τις καλύψεις από τα διαφορετικά πακέτα της αγοράς, μπορεί κανείς να εντοπίσει άμεσα τις διαφορές που υπάρχουν σε τιμές ανά ασφαλιστική εταιρεία. Η σύγκριση επεκτείνεται και στα διαφορετικά προνόμια και παροχές ανά ασφαλιστική εταιρεία. Τέλος, η online αγορά πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα χωρίς δικαιολογητικά και οι καταναλωτές λαμβάνουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο email τους σε 2 λεπτά και παράλληλα έχουν 24ωρη εξυπηρέτηση και διαχείριση ζημιών δωρεάν.

* Η εξοικονόμηση 172€ και οι τιμολογήσεις αφορούν ετησιοποιημένη διαφορά που αφορά όχημα Toyota Yaris, πρώτης κυκλοφορίας 2015 και οδηγό 40 ετών μετά από σύγκριση των ασφαλίστρων της αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Όλα τα πακέτα και οι καλύψεις
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Όλα τα πακέτα και οι καλύψεις …
Ασφαλιστικό πρακτορείο Feel Safe Insurance
Ασφαλιστικό πρακτορείο Feel Safe Insurance
Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;
Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν σίγουρα ακούσει για τον «Φιλικό Διακανονισμ …

Τι ισχύει για τις καλύψεις ζημιών από φυσικά φαινόμενα;
Τι ισχύει για τις καλύψεις ζημιών από φυσικά φαινόμενα; …

Για ένα πλήρες συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου είναι απαραίτητη η κάλυψη …

Ασφάλεια φορτηγού - van από 23 ευρώ το μήνα!
Ασφάλεια φορτηγού - van από 23 ευρώ το μήνα!
Ασφάλιση αυτοκινήτου με τα χιλιόμετρα από την Anytime
Ασφάλιση αυτοκινήτου με τα χιλιόμετρα από την Anytime …

Η Anytime παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Αλλάζουμε το Χωροχρόνο …

Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;
Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα; …

Στις μέρες μας δυστυχώς, κυκλοφορούν πολλοί οδηγοί με ανασφάλιστο όχημα, …

Τι ισχύει στην ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου;
Τι ισχύει στην ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου; …

Μία από τις χειρότερες καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτ …

Τι ισχύει στην ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου;
Τι ισχύει στην ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου; …

Σε πόσους οδηγούς δεν έχει τύχει να βρουν παραβιασμένο το αυτοκίνητό του …

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου VW Caddy Life
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Ήρθαν τα VW ID.5 και ID.5 GTX (+τιμές)
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Η τιμή του Toyota bZ4X στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Πάτησε στην Ελλάδα το πολυτάλαντο Dacia Jogger
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Ακόμα πιο ισοπεδωτικό το Jeep Wrangler 4xe
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Ήρθε στην Ελλάδα το φθηνότερο 7θέσιο Crossover
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Το Toyota Aygo X ήρθε στην Ελλάδα (+τιμές)
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Νέα σειρά Fiat Panda Hybrid σε χαμηλές τιμές
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου VW Multivan στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές της Alfa Romeo Tonale στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου Skoda Karoq στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Get it on Google Play Download on the App Store