Φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα το 2013

66
Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, φαίνεται ότι προσμετρά και η επιστροφή του φόρου πολυτελείας στα Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού… Το μέτρο που μπήκε ως χαράτσι στα αυτοκίνητα, τελικά μονιμοποιείται με 100.000 περίπου ιδιοκτήτες να πιάνονται στην τσιμπίδα του κράτους για άλλη μια φορά. Το μέτρο θα ισχύσει από φέτος και σύμφωνα με τις «εκτιμήσεις» του υπουργείου οικονομικών θα επιφέρει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του κράτους. Αυτό που κανείς όμως δεν εκτίμησε για άλλη μια φορά είναι η παράπλευρη απώλεια από την δεδομένη αύξηση της κατάθεσης πινακίδων που ήδη τα τελευταία έτη αφορά 80.000 αυτοκίνητα.

Αναλυτικά, το μέτρο αφορά όσους κατέχουν αυτοκίνητο με κυβισμό από 1.929 και άνω ηλικίας έως 10 ετών. Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 5% επί του ποσού του τεκμηρίου για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% για τα αυτοκίνητα 2.501 και άνω. Ο φόρος αυτός βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση και ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ενώ εξοφλείται όπως ο φόρος εισοδήματος κάθε έτος.

Όσον αφορά στα τεκμήρια εκείνα μειώνονται κατά 30% αν το όχημα είναι ηλικίας από 5 έως 10 ετών και κατά 50% αν το όχημα είναι παραπάνω από 10 ετών. Ο φόρος πολυτελείας λοιπόν δεν επιβάλλεται στα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. παλαιότητας άνω των 10 ετών από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα όπως και στα επιβατικά Ι.Χ αναπήρων που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Ο φόρος πολυτελείας ξεκινά έτσι από τα 418,7 ευρώ για τα Ι.Χ. 1.929 κ.εκ. 5ετιάς ή από 293 ευρώ για αυτοκίνητα με πρώτη άδεια στην Ελλάδα από 5 έως 10 έτη. 

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης για Αυτοκίνητα
κ.εκ. Έως 5 έτη (€)  5 έως 10 έτη (€)
1.929        418,7 293
2.000 440 308
2.100 485 340
2.200 530 371
2.300 575 402
2.400 620 434
2.500 665 465
2.600 1.420 994
2.800 1.600 1.120
3.000 1.780 1.246
3.200 2.020 1.414
3.400 2.260 1.582
3.600 2.500 1.750
3.800 2.740 1.918
4.000 2.980 2.086
4.200 3.220 2.254
4.400 3.460 2.422
4.600 3.700 2.590
4.800 3.940 2.758
5.000 4.180 2.926
5.200 4.420 3.094
5.400 4.660 3.260
5.600 4.900 3.430
5.800 5.140 3.598
6.000 5.380 3.766