Τιμές service Mitsubishi ASX 1.6 – ASX 1.8 D-ID

154
Κάθε 20.000 χλμ. ή ανά έτος (όποιο έρθει πρώτο) γίνεται το service στο ASX με τον κινητήρα βενζίνης των 1.6 λίτρων και κάθε 15.000 χλμ. με το ντίζελ των 1.8 λίτρων. Στα περισσότερα service το ASX 1.8 diesel κοστίζει παραπάνω με αποτέλεσμα στην 6ετία το συνολικό κόστος να είναι υψηλότερο κατά 160 ευρώ.

Mitsubishi ASX    
Έκδοση ASX 1.6 ASX 1.8 D-ID
Χιλιόμετρα 20.000/1 έτος     15.000/1 έτος
Κόστος 165 € 175 €
Χιλιόμετρα 40.000/2 έτη 30.000/2 έτη
Κόστος 230 € 300 €
Χιλιόμετρα 60.000/3 έτη 45.000/3 έτη
Κόστος 165 € 230 €
Χιλιόμετρα 80.000/4 έτη 60.000/4 έτη
Κόστος 230 € 330 €
Χιλιόμετρα 100.000/5 έτη 75.000/5 έτη
Κόστος 360 € 175 €
Χιλιόμετρα 120.000/6 έτη 90.000/6 έτη
Κόστος 230 € 330 €
Συνολικό κόστος     1.380 € 1.540 €