Τιμές service VW Passat 1.4 TSI 122 PS – Passat 1.6 TDI

217
Τα προγραμματισμένα service στο Passat με τον κινητήρα βενζίνης των 1.4 λίτρων και το ντίζελ των 1.6 λίτρων πραγματοποιούνται κάθε 30.000 χλμ. ή ανά δύο έτη. Σε κάθε service (εκτός των 60.000 χλμ./4 έτος) το 1.4 TSI κοστίζει λιγότερα χρήματα, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά.

 

 

VW Passat    
Έκδοση Passat 1.4 TSI 122 PS     Passat 1.6 TDI 105 PS
Χιλιόμετρα 30.000/2 έτη 30.000/2 έτη
Κόστος 208 € 274 €
Χιλιόμετρα 45.000/3 έτη 45.000/3 έτη
Κόστος 100 € 111 €
Χιλιόμετρα 60.000/4 έτη 60.000/4 έτη
Κόστος 293 € 274 €
Χιλιόμετρα 75.000/5 έτη 75.000/5 έτη
Κόστος 108 € 111 €
Χιλιόμετρα 90.000/6 έτη 90.000/6 έτη
Κόστος 208 € 274 €
Συνολικό κόστος     917 € 1.044 €