Τιμές service Citroen C3 1.4 Diesel

201
Στο δημοφιλές Citroen C3 1.4 Diesel κάθε 10.000 χλμ. γίνεται η αλλαγή των λαδιών και κάθε 20.000 χλμ. το service, σύμφωνα πάντα με τον κατασκευαστή. Το συνολικό κόστος στην 6ετία φτάνει τα 1.018 ευρώ, ποσό που βρίσκεται σχεδόν στα πλαίσια του ανταγωνισμού.

Citroen C3 1.4 Diesel  
Χιλιόμετρα 10.000/1 έτος
Κόστος 80 €
Χιλιόμετρα 20.000/2 έτη
Κόστος 235 €
Χιλιόμετρα 30.000/3 έτη
Κόστος 80 €
Χιλιόμετρα 40.000/4 έτη
Κόστος 317 €
Χιλιόμετρα 50.000/5 έτη
Κόστος 80 €
Χιλιόμετρα 60.000/6 έτη
Κόστος 226 €
Συνολικό κόστος 1.018 €