Έρχονται ασφάλιστρα και στα αυτοκίνητα σε ακινησία

100

Ένα θλιβερό περιστατικό στην Πορτογαλία ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας υποχρεωτική την ασφάλιση ακόμα και σε αυτοκίνητα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία.

Δείτε ακόμα: Πρόστιμα για όσους αφήνουν το αυτοκίνητο στο ρελαντί

Όλα άρχισαν όταν ένας νεαρός πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του για να πάει βόλτα. Τα πράγματα δεν άργησαν να πάρουν αρνητική τροπή, ο πιτσιρικάς έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε αντίθετα διερχόμενο όχημα και προκάλεσε τον θάνατο τόσο του ιδίου, όσο και 2 ακόμα ανθρώπων. Κάπου εδώ αρχίζει και το νομοθετικό δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο σε ακινησία, χωρίς πινακίδες και ασφάλεια. Το επικουρικό κεφάλαιο της Πορτογαλίας αποζημίωσε τους συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας στη συνέχεια από τη μητέρα του υπαίτιου για το δυστύχημα την καταβολή των αντίστοιχων χρημάτων. Εκείνη με τη σειρά της προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο –βασιζόμενο σε διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1972, το 1983 και το 2005- αποφάσισε πως είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κάθε οχήματος, ακόμα κι αν έχει παροπλιστεί και δηλωθεί ακίνητο σε ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης.

Πιο νομικά και αναλυτικά:

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφαίνεται:

1) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 1972, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, έχει την έννοια ότι η σύναψη συμβάσεως για την ασφάλιση της σχετικής με την κυκλοφορία αυτοκινήτου οχήματος αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική όταν το οικείο όχημα εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος και είναι σε λειτουργική κατάσταση, βρίσκεται όμως σταθμευμένο εντός ιδιόκτητου οικοπέδου αποκλειστικώς και μόνον από επιλογή του κυρίου του, ο οποίος δεν προτίθεται πλέον να το οδηγήσει.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι και τι περιλαμβάνει η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

2) Το άρθρο 1, παράγραφος 4, της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ης Δεκεμβρίου 1983, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ο προβλεπόμενος στη διάταξη αυτή οργανισμός έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή όχι μόνον κατά του υπαίτιου ή των υπαιτίων για το ατύχημα, αλλά και κατά του προσώπου το οποίο είχε υποχρέωση ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία του οχήματος που προκάλεσε τις ζημίες τις οποίες αποκατέστησε ο εν λόγω οργανισμός, αλλά δεν είχε συνάψει σχετική σύμβαση, ακόμη και αν το εν λόγω πρόσωπο δεν υπέχει αστική ευθύνη για το ατύχημα από το οποίο προκλήθηκαν οι ζημίες αυτές.