Τα ΚΤΕΟ θα αφαιρούν πινακίδες από επικίνδυνα οχήματα!

2

Η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνει το ελεύθερο στα Ι.ΚΤΕΟ να καλούν την Τροχαία, ώστε να ακινητοποιούνται τα επικίνδυνα οχήματα, που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία τον τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που το τεχνικό προσωπικό διαπιστώσει ότι το εξεταζόμενο όχημα έχει σημαντικές ελλείψεις για την οδική ασφάλεια, τότε θα πραγματοποιείται αφαίρεση επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων των οχημάτων, από αστυνομικό όργανο, το οποίο ειδοποιείται για το σκοπό αυτό. Έπειτα το ΚΤΕΟ χορηγεί στον ιδιοκτήτη σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Δείτε ακόμη: Έρχονται πρόστιμα για ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα

Αφού γίνει η αφαίρεση των πινακίδων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει τη δυνατότητα να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο του, με ασφαλή τρόπο, ενώ έπειτα από την επισκευή πρέπει να μεταβεί εκ νέου σε ΚΤΕΟ για να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση της αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, όπου δεν θα υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, έπειτα από τον επανέλεγχο.