Τι ισχύει για τις καλύψεις ζημιών από φυσικά φαινόμενα;

163
|

Για ένα πλήρες συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου είναι απαραίτητη η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα. Μάλιστα το επιπλέον κόστος για τη συγκεκριμένη κάλυψη είναι πολύ μικρό, αν σκεφτεί κανείς ότι συμπεριλαμβάνεται σε ένα πλήρες συμβόλαιο με επιπλέον καλύψεις. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που όλοι έχουμε βρεθεί προ εκπλήξεων, αφού μία ξαφνική χαλαζόπτωση ή μία πλημμύρα έχει προξενήσει μεγάλες ζημιές στο όχημα έως ολική καταστροφή.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται και κάλυψη ζημιών από φυσικά φαινόμενα, καλύπτονται ως επί το πλείστον οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα από καταιγίδα ή και θύελλα, από πλημμύρα, από χαλάζι ή χιόνι, καθώς επίσης και από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό. Ειδικά, σε αυτή την κάλυψη ορίζεται ότι δεν καλύπτουν μηχανικές βλάβες, καθώς και κάθε είδους ζημιές που έχουν ως αιτία τον παγετό.

Πως μπορεί να αποζημιωθεί κανείς από χαλάζι, πλημμύρα κ.ο.κ.;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, είναι να προσκομίσει ο ασφαλισμένος στην Εταιρία πιστοποιητικό της Ε.Μ.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία και ώρα του καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος, στην περιοχή που αυτό συνέβη.

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε διαβάσει αναλυτικά τους όρους του ασφαλιστικού σας συμβολαίου για όλες τις λεπτομέρειες.

Πηγή: Anytime