Τι χρειάζεται υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο στο ΚΤΕΟ

68

Κάθε αυτοκίνητο υποχρεούνται να περνάει από ΚΤΕΟ από ένα χρονικό διάστημα και μετά, ενώ ο κάτοχός του δεν πρέπει να το αμελεί για λόγους ασφαλείας αλλά και για το καλό της τσέπης του, αφού τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθεί μια τετραετία από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και μετά κάθε δύο χρόνια (το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας ή την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου KTEO).

Όσοι έχουν κάνει εγκατάσταση υγραερίου στο αυτοκίνητό τους, θα πρέπει να έχουν και πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής παρακάτω:

  • Αρχικός (ο ειδικός έλεγχος ΚΤΕΟ, αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο).
  • Άδεια κυκλοφορίας,
  • Ταυτότητα  ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού,
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση,
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια,
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ.

Ποια είναι η διαδικασία αρχικού ειδικού ελέγχου υγραεριοκίνησης:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Για οχήματα με έδρα το Ν. Αττικής, η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε όποια Περιφέρεια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Για οχήματα της επαρχίας και για φορτηγά, η κατάθεση πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε:

Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση του εγκαταστάτη), έχετε περιθώριο 30 ημέρες για τον ειδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.

Εγκατάσταση συστήματος εκτός Ελλάδος δεν γίνεται αποδεκτή.

Για οχήματα με έδρα το Ν. Αττικής η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε όποια Περιφέρεια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Για οχήματα της επαρχίας και για φορτηγά, η κατάθεση πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.

Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας.

Κλείστε εδώ ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

Να σημειωθεί ότι για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο το κόστος αυξάνεται κατά 16 ευρώ για έως 30 μέρες, 33 ευρώ από 30 μέρες έως 6 μήνες και 65 ευρώ άνω των 6 μηνών. Επίσης, η έλλειψη Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αποτελεί τροχαία παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ.