Πόσο μακριά πάνε τα μικρά αυτοκίνητα με 10 ευρώ

Μικρά ντίζελ αυτοκίνητα που πάνε μακριά με 10 ευρώ
Μικρά αυτοκίνητα βενζίνης που πάνε μακριά με 10 ευρώ