Νέες ανακλήσεις σε Nissan Qashqai, Opel Corsa, Chevrolet Aveo

46

Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2015, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε τρεις νέες ανακλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, που αφορούν τα μοντέλα Nissan Qashqai, Opel Corsa και Chevrolet Aveo. Πιο αναλυτικά:

Nissan Qashqai: Η ανάκληση στην Ελληνική αγορά αφορά 438 οχήματα, παραγωγής για τα QASHQAI (J10) & QASHQAI+2 (J10) από 7/3/2012 έως 10/9/2012 και για τα NV200 (M20) από 17/2/2012 έως 30/7/2012, στα οποία υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί δυσλειτουργία στη βάση του βολάν του τιμονιού. Συγκεκριμένα, η υποδοχή στη βάση του βολάν του τιμονιού (που προσαρμόζεται πάνω στην κολώνα) μπορεί να µην έχει την απαιτούμενη αντοχή. Αν συμβαίνει αυτό, υπάρχει το ενδεχόμενο σε περίπτωση εφαρμογής μεγαλύτερου φορτίου από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της οδήγησης να υπάρξει απώλεια κατευθυντικότητας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν σχετικά µε συστημένες επιστολές από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου NISSAN, ώστε να γίνει έλεγχος και, εφόσον χρειαστεί, αντικατάσταση του βολάν τιμονιού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438.

Opel Corsa: Η ανάκληση αφορά 670 οχήματα, παραγωγής 2014, στα οποία ενδέχεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε συνδυασμό µε την πάροδο του χρόνου, να προκληθεί μερική ή ολική θραύση του ακραξονίου, εξαιτίας παρέκκλισης κατά τη διαδικασία χύτευσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, που εμπλέκονται στην ανάκληση, θα αποσταλεί σχετική συστημένη επιστολή και επιπλέον θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι και, εάν απαιτηθεί, οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.

Chevrolet Aveo: Η ανάκληση αφορά 197 οχήματα, χρονολογίας κατασκευής 2011-2014 και ημερομηνίας παραγωγής από 04 Νοεμβρίου 2010 έως 21 Αυγούστου 2014, µε αριθμούς πλαισίου από CB000469 έως CB057747. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο κινητήρας του οχήματος να εκκινήσει από µόνος του και να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα, όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση κλειδώματος LOCK (OFF) του διακόπτη ανάφλεξης, εξαιτίας µη φυσιολογικής φθοράς του μηχανισμού του διακόπτη ανάφλεξης. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον υπάρχει επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων, το όχημα ενδέχεται να κινηθεί απρόσμενα. Είναι σημαντικό να αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης, μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 5 περιστατικά ατυχημάτων στην Αυστραλία ως αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως από την εταιρεία Chevellas A.E. µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν µε ραντεβού στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων της CHEVROLET σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του κυλίνδρου του διακόπτη ανάφλεξης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 5773460.