Τιμές service Nissan Juke 1.6 – Juke 1.5 dCi

146
Όπως ισχύει στο Qashqai αντίστοιχα και στο Juke ο κινητήρας βενζίνης των 1.6 λίτρων είναι προγραμματισμένος να κάνει service κάθε 20.000 χλμ. ή ανά έτος, ενώ το ντίζελ των 1.5 λίτρων κάθε 30.000 χλμ. ή πάλι ανά έτος. Ωστόσο, στο Juke το κόστος των service είναι συνολικά στην 6ετία ουσιαστικά ίδιο μεταξύ των δύο μοντέλων.

Nissan Juke    
Έκδοση Juke 1.6 117 PS     Juke 1.5 dCi 110 PS
Χιλιόμετρα 20.000/1 έτος 30.000/1 έτος
Κόστος 164 € 165 €
Χιλιόμετρα 40.000/2 έτη 60.000/2 έτη
Κόστος 214 € 277 €
Χιλιόμετρα 60.000/3 έτη 90.000/3 έτη
Κόστος 301 € 210 €
Χιλιόμετρα 80.000/4 έτη 120.000/4 έτη
Κόστος 214 € 277 €
Χιλιόμετρα 100.000/5 έτη 150.000/5 έτη
Κόστος 164 € 165 €
Χιλιόμετρα 120.000/6 έτη 180.000/6 έτη
Κόστος 301 € 210 €
Συνολικό κόστος     1.358 € 1.304 €