Ανακλήσεις μοντέλων Audi, Subaru και Toyota

121

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Kosmocar A.E, Πλειάδες Motors A.E. και Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εκτελούν πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου σε μοντέλα Audi, Subaru και Toyota αντίστοιχα.

Δείτε ακόμα: Τι κάνω αν ανοίξουν οι αερόσακοι;

Ξεκινώντας από την Audi, η ανάκληση αφορά 306 οχήματα A4, A5, A6, A7 και Q5, παραγωγής από το Μάιο του 2017 έως το Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα µε τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να διεισδύσει υγρασία στο κέλυφος της γεννήτριας-μίζας, µε αποτέλεσμα, υπό δυσμενείς συνθήκες, να προκληθεί βραχυκύκλωμα στο εξάρτημα. Από την συνεπαγόμενη τοπική υπερθέρμανση δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και η εκδήλωση πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δείτε ακόμα: Πως και γιατί ο κινητήρας χάνει την απόδοσή του

Το πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Subaru, μοντέλα Impreza (τύπος G3, περιόδου 2007-2009) και Legacy (τύπος BL/BP, περιόδου 2004-2009) αφορά στην ελληνική αγορά 1.894 οχήματα, στα οποία ο ακροδέκτης της φίσας της καλωδίωσης της αντλίας καυσίμου ενδέχεται να θερμανθεί / καταστραφεί και να οδηγήσει σε µη λειτουργία της αντλίας καυσίμου.

Για την Toyota, ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 1.407 οχήματα, μοντέλα Auris HV και Prius παραγωγής από το Φεβρουάριο 2014 έως το Δεκέμβριο 2018. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, η επαναλαμβανόμενη οδήγηση κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλού φορτίου (π.χ. εφαρμόζοντας πλήρη επιτάχυνση από στάση ή κατά την διάρκεια κίνησης του οχήματος) θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλότερο θερμικό φορτίο σε συγκεκριμένα τρανζίστορ στο IPM, µε αποτέλεσμα την καταστροφή τους µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό, µε την σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση διαφόρων προειδοποιητικών ενδείξεων στον πίνακα οργάνων του οχήματος καθώς και στην εμφάνιση σχετικού προειδοποιητικού μηνύματος. Στην περίπτωση που συγκεκριμένα τρανζίστορ υποστούν βλάβη κατά την οδήγηση µε υψηλό φορτίο, όπως κατά τη διάρκεια ισχυρής επιτάχυνσης, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί μια ασυνήθιστα υψηλή τάση πέραν των προδιαγραφών του κατασκευαστή του κυκλώματος IPM.

Δείτε ακόμα: Ενέργειες σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα

Ως αποτέλεσμα, το υβριδικό σύστημα ενδέχεται να τερματίσει τη λειτουργία του αντί να εισέλθει σε «Λειτουργία Ασφαλείας» µε μειωμένη απόδοση κινητήρα, κατά την οποία η οδήγηση είναι ακόμη δυνατή για μια συγκεκριμένη απόσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, το υδραυλικό τιμόνι και το σύστημα των φρένων δεν θα επηρεαστούν. Παρόλα ταύτα, η παύση λειτουργίας του υβριδικού συστήματος χωρίς να εισέλθει σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια κίνησης του οχήματος κατά την οδήγηση σε υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος.

Δείτε ακόμα: Σωστό ή λάθος το φρενάρισμα με τον κινητήρα;

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε όλα τα παραπάνω συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρων οχημάτων θα ενημερωθούν από τις αντιπροσωπείες για να γίνουν οι όποιες ενέργειες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.